150823-JWK-B1067

Run / 세종철인 / 513 / 박세용

150823-JWK-B1066

Run / 세종철인 / 513 / 박세용

150823-JWK-B1065

Run / 익산철인클럽 / 568 / 송창호

150823-JWK-B1064

Run / 진천군수영연합회 / 239 / 오종석

150823-JWK-B1063

Run / 진천군수영연합회 / 239 / 오종석

150823-JWK-B1062

Run / 고양철인클럽 / 676 / 김정재

150823-JWK-B1061

Run / 466 / 박준희

150823-JWK-B1060

Run / 466 / 박준희

150823-JWK-B1059

Run / 620 / 강광원

150823-JWK-B1058

Run / 620 / 강광원

150823-JWK-B1057

Run / 대전한빛유나이티드 / 530 / 박중규

150823-JWK-B1056

Run / 대전한빛유나이티드 / 530 / 박중규

150823-JWK-B1055

Run / 677 / 윤정노

150823-JWK-B1054

Run / 677 / 윤정노

150823-JWK-B1053

Run / 635 / 정기종

150823-JWK-B1052

Run / 635 / 정기종

150823-JWK-B1051

Run / 세종철인클럽 / 412 / 정대식

150823-JWK-B1050

Run / 고양클럽 / 259 / 문승준

150823-JWK-B1049

Run / 고양클럽 / 259 / 문승준

150823-JWK-B1048

Run / 경주철인3종클럽 / 713 / 김상택

150823-JWK-B1047

Run / 경주철인3종클럽 / 713 / 김상택

150823-JWK-B1046

Run / 499 / 황용

150823-JWK-B1045

Run / 499 / 황용

150823-JWK-B1044

Run / 699 / 신상호

150823-JWK-B1043

Run / 699 / 신상호

150823-JWK-B1042

Run / 356 / 황준하

150823-JWK-B1041

Run / 356 / 황준하

150823-JWK-B1040

Run / 메리다트라이애슬론팀 / 742 / minnaar elisma

150823-JWK-B1039

Run / 메리다트라이애슬론팀 / 742 / minnaar elisma

150823-JWK-B1038

Run / noexcuses / 105 / 조영오

150823-JWK-B1037

Run / 대전한빛유나이티드 / 435 / 김영길

150823-JWK-B1036

Run / 대전한빛유나이티드 / 435 / 김영길